Audítorská spoločnosť s.r.o. so sídlom v Topoľčanoch.

Je vedená v zozname Slovenskej komory audítorov pod číslom licencie 311. Spoločníkmi a zamestnancami spoločnosti sú členovia Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov a Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblastiach auditu, daňového poradenstva, účtovného poradenstva, pri podnikových kombináciách a znaleckých posudkoch.