IFRS

IFRS – základnými službami v tejto oblasti sú:

  • transformácia účtovných závierok na štandard IFRS
  • poradenská činnosť pri aplikácii IFRS
  • zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS